Studij mogu upisati pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij nastavničkog smjera odgovarajuće struke,
 • završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij inženjerskog ili istraživačkog smjera, uz stečene pedagoške kompetencije od 60 ECTS bodova,
 • stekli akademski stupanj magistra znanosti završetkom Poslijediplomskog studija didaktike prirodnih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, uz obvezno polaganje sljedećih ispita:
  • Istraživačke metode u obrazovanju (I. semestar)
  • Trendovi i teme istraživanja metodike uže struke – jedan predmet po usmjerenju (I. semestar)
  • Jedan izborni predmet uže struke (II. semestar)
  • Istraživački seminar I (II. semestar)
  • Istraživački seminar II (III. semestar)
  • Po jedan seminar iz svake skupine Znanstvenih seminara (II., III., IV. semestar).

Akademski stupanj
Akademski naziv koji se stječe po završetku studija: Doktor/doktorica znanosti iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje obrazovne znanosti.

 Školarina
Školarina iznosi 15 000,00 kn po akademskoj godini.

 Kurikulum
Doktorski studij traje tri godine. Kurikulum doktorskog studija sastoji se od obveznog i izbornog dijela. Obvezni dio obuhvaća psihološko-pedagoške sadržaje i metodiku struke. Izborne predmete iz uže struke student/ica bira u dogovoru s mentorom, uzimajući u obzir osobni interes i temu doktorske disertacije.

Nastavnici i mentori na doktorskom studiju su aktivni znanstvenici s međunarodno relevantnim publikacijama i kompetencijama u vođenju istraživačkih projekata i mentorstvu.

Kontaktirajte naše nastavnike kako bi saznali više o istraživačkim programima.

Start typing and press Enter to search

Skip to content