Obrana Seminara I

Gabrijela Marin Diferencirani pristup poučavanju i vrednovanju s naglaskom na dimenzije Petofaktorskog modela osobina ličnosti u nastavi biologije 25. listopada 2021.
Melita Marinelli Metode poučavanja u nastavi biologije – poučavanje staničnog ciklusa 20. studenog 2020.
Ivan Peraić Nadzorne ploče analitike učenja 30. rujna 2020.
Mirjana Mia Ožić Pogrešna poimanja u nastavi kemije 30. rujna 2019.
Marin Aglić Čuvić Pregled vizualizacija programa i dizajn dataflow vizualnog programskog jezika 26. rujna 2019.
Daniela Novoselić Primjena tiskanih i digitalnih udžbenika te računalnih tehnologija i novih medija u nastavi prirode i biologije 28. svibnja 2019.
Predrag Brođanac Paralelno programiranje za srednjoškolce – je li došlo vrijeme? 23. svibnja 2019.
Lana Šarić Metodičko znanje i Uvjerenja budućih nastavnika kemije u Hrvatskoj 15. lipnja 2018.
Ivanka Podrug Metodičke kompetencije nastavnika prirodoslovnog područja i poučavanje procesa fotosinteze 15. lipnja 2018.
Marina Balažinec Tlo kao model za poučavanje složenih odnosa u ekosustavu 9. svibnja 2018.
Nikolina Ribarić Upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi kemije 8. svibnja 2018.
Marijana Zaninović Uloga interaktivnih modela u
poučavanju sadržaja organske kemije
30. lipnja 2017.
Žana Žanko Miskoncepcije u uvodnoj nastavi programiranja 22. rujna 2016.
Divna Krpan Poučavanje programera početnika u visokom obrazovanju 22. rujna 2016.
Snježana Smerdel Implementacija strategije pred-učenja u prirodoznanstvenom
obrazovanju
22. travnja 2016.
Mila Bulić Sustavi e-učenja u promicanju obrazovanja za zdrav i održiv život 6. studenog 2015.
Krešimir Rakić Vrednovanje znanja u sustavima e-učenja korištenjem zadataka objektivnog tipa na kontroliranom prirodnom jeziku 1.
srpnja 2014.
Nikolina Bubica Strategije poučavanja i faktori koji utječu na unapređenje znanja programera početnika 5.svibnja 2014.
Monika Mladenović Učenje i poučavanje programiranja temeljeno na igrama 29. travnja 2014.
Roko Vladušić Pedagogical content knowledge with particular focus on chemical bonding concepts and language-based issues 3. travnja 2014.
Sanda Šimičić Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualne razine znanja u nastavi kemije 18.
veljače 2014.
Damir
Purković
Kontekstualni pristup učenju i poučavanju u nastavi tehničke kulture u osnovnoj školi 20. siječnja
2014.

Start typing and press Enter to search

Skip to content