Zašto doktorski studij iz edukacije u području prirodnih i tehničkih znanosti?

Studij je namijenjen polaznicima s izraženim zanimanjem za probleme obrazovanja, kojima je želja da znanjem i iskustvom stečenim kroz rad na doktorskoj disertaciji unaprijede kvalitetu vlastitoga djelovanja u svim oblicima odgojno-obrazovnoga rada, cjeloživotnoga obrazovanja, istraživanja u području odgoja i obrazovanja i na osnovi svega doprinesu uspješnom unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa.

Ovim studijem, nastavnicima je omogućeno stjecanje višeg akademskog stupnja u kontinuiranom obrazovnom procesu s težištem na specifičnim aspektima obrazovanja odabrane struke, poput suvremenih metoda učenja i poučavanja, uvođenja e-učenja i sustava e-učenja u nastavni proces, dijagnosticiranja i rješavanja teškoća u učenju i razvijanje kvalitetnijih načina poučavanja, evaluacije kurikuluma, izrade novih kurikuluma, uvođenja novih metoda i medija u obrazovni sustav, mentorskog rada s talentiranim učenicima te razvijanja sposobnosti procjene znanja i nastavnih sadržaja.

Studij omogućava stjecanje uvjeta za napredovanje u školi i u obrazovnim ustanovama, za zapošljavanje na višim školama, na visokim učilištima koja obrazuju nastavnički kadar, istraživačkim institutima, u prosvjetnim službama i zavodima, agenciji za odgoj i obrazovanje, agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, izdavačkim kućama koje izdaju školske udžbenike i dr. te učešće u Savjetodavnim tijelima za pitanja školstva.

Prednost studija je individualan rad sa studentima, pristup nastavnim bazama te interdisciplinarni pristup obrazovanju iz područja uže struke. Istraživački rad je s težištem na edukaciji u području prirodnih ili tehničkih znanosti, a provodi se integracijom temeljnih sadržaja iz obrazovnih znanosti, predmetnih metodika i temeljne akademske discipline. Iskustvo nam je pokazalo veliku spremnost nastavnika u školama na suradnju u istraživačkom radu naših polaznika, budući da je škola istraživački poligon, odnosno laboratorij, a realizacija istraživanja se provodi uz sudjelovanje predmetnih nastavnika i učenika.

Start typing and press Enter to search

Skip to content