Zbog klimatskih promjena i potrebe očuvanja prirodnih svojstava atmosfere i hidrosfere, sve su traženiji kadrovi za proučavanje klimatskih promjena, vremenskih i klimatskih prognoza te hidroloških resursa. Također, nužne su i nove tehnologije za dobivanje energije iz obnovljivih izvora, kao alternativa korištenju fosilnih goriva. Diplomski program Fizike okoliša predstavlja sintezu saznanja iz fizike i znanosti okoliša. Studenti će steći znanja iz kvantne fizike, atmosferskih znanosti, oceanografije, seizmologije, klimatskih znanosti, znanja o klimatskim promjenama i njihovim rizicima te znanja o klimatskom modeliranju. Ovaj studij će diplomiranim kadrovima omogućiti obavljanje raznovrsnih poslova u područjima znanstvenog razvoja, zaštite okoliša, vremenskih i klimatskih prognoza, obnovljivih energija te oceanografskih i građevinskih projekata u državnim ustanovama i privatnom sektoru.

fiz_okolis_pola
I. semestar
Obavezni predmeti za semestar: 1

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Kvantna fizika II P:30, A:30 Mile Dželalija 6
Seminar iz fizike okoliša I P:20, S:20 Žarko Kovač 4
Promjene u okolišu i rizici P:30, A:15 Darko Koračin 5
Istraživački rad iz fizike okoliša I P:5, S:15 Darko Koračin 5
Klimatski sustav P:35, A:20 Darko Koračin 5

FO1-izborni
Bodovi za izborne kolegije mogu se kombinirati iz različitih semestara.

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Baze podataka P:30, PK:30 Marko Rosić 5
Strukture podataka i algoritmi P:30, PK:30 Marko Rosić 6
Povijest klasične fizike P:30 Franjo Sokolić 3
Fizika čvrstog stanja P:30, A:30 Ivica Aviani 6
Računalna grafika P:30, PK:30 Hrvoje Kalinić 5
Eksperimentalne metode moderne fizike P:30, S:15 Ante Bilušić 4
Obrada signala u prirodnim znanostima P:30, L:30 Damir Kovačić 5
Praktikum iz moderne fizike PK:40 Ante Bilušić 3
Fizika senzora P:30, S:15, A:15 Ivica Aviani 5
Uvod u geoinformacijske sustave P:30, PK:30 Vlado Dadić 5
Numeričke metode u fizici i tehnici P:45, A:15 Dragan Poljak 5
Meteorologija P:35, A:20 Darko Koračin 5
Računalna inteligencija s primjenama P:20, S:20, PK:20 Hrvoje Kalinić 5
Fizika površina i međuslojeva P:30, A:30 Petar Pervan 6
Fizika mora I P:30, A:30 Žarko Kovač 6
Uvod u astronomiju i astrofiziku P:30, S:15 Marko Kovač 4

Razlikovna grupa kolegija (odjel Fizike) - Zimski semestar
Bira se po potrebi kad nema dovoljno bodova za upisati!

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Elektrodinamika I P:30, S:15, A:15 Petar Stipanović 5
Bioinformatika P:30, A:30 Ana Jerončić 6
Analiza podataka u fizici visokih energija P:30, A:30 Toni Šćulac 6
Fizika elementarnih čestica II P:30, A:15 Marko Kovač 5

II. semestar
Obavezni predmeti za semestar: 2

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Atmosfersko onečišćenje P:30, A:15 Darko Koračin 4
Istraživački rad iz fizike okoliša II P:5, S:15 Jadranka Šepić 5
Seminar iz fizike okoliša II P:5, S:15 Jadranka Šepić 4
Tehnike mjerenja u istraživanju okoliša P:30, A:30 Žarko Kovač 5

FO2-izborni
Bodovi za izborne kolegije mogu se kombinirati iz različitih semestara.

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Objektno orijentirano programiranje P:30, PK:30 Saša Mladenović 6
Parcijalne diferencijalne jednadžbe P:30, A:30 Saša Krešić Jurić 6
Povijest moderne fizike P:30 Mile Dželalija 3
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima P:30, A:15 Damir Kovačić 4
Obnovljivi izvori energije P:15, S:15 Vedran Boras 2
Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici P:30, L:30 Petar Stipanović 6
Znanstvena komunikacija P:20, S:10 Bernarda Lovrinčević 2
Mehanika fluida P:30, A:30 Darko Koračin 5
Fizika mora II P:30, A:30 Žarko Kovač 6
Nuklearna fizika P:30, A:30 Ivana Weber 5

Razlikovna grupa kolegija (odjel Fizike) - Ljetni semestar
Bira se po potrebi kad nema dovoljno bodova za upisati!

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Elektrodinamika II P:30, S:15, A:15 Petar Stipanović 5

IV. semestar
Obavezni predmeti za semestar: 4

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Diplomski rad S:10 30