Snažni i novim tehnologijama ubrzani razvoj astrofizike i fizike elementarnih čestica rezultirao je vrlo važnim otkrićima kao što su otkriće Higgsovog bozona (CERN, 2012. godine) i detekcija gravitacijskih valova (eksperiment LIGO, 2016. godine). Iako se fizika čestica bavi najmanjim, a astrofizika najvećim objektima u prirodi, njihovo sve snažnije prožimanje nameće potrebu stvaranja odgovarajućeg studijskog programa. Na ovom će studiju studenti steći široki spektar znanja, od poznavanja fundamentalnih međudjelovanja u prirodi, do poznavanja nastanka i razvoja svemira na najvećim skalama, uz mogućnost odabira specijalizacije u području užeg interesa studenta – astrofizike, fizike elementarnih čestica, astročestične fizike itd. Poseban naglasak će se staviti na razumijevanje eksperimentalne pozadine moderne astrofizike i fizike elementarnih čestica, primjenu modernih metoda u analizi podataka, kao što su umjetne neuronske mreže te primjenu metoda računarske fizike na rješavanje složenih problema.

fiz_astro_pola
I. semestar
Obavezni predmeti za semestar: 1

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Kvantna fizika II P:30, A:30 Mile Dželalija 6
Specijalna teorija relativnosti P:30, A:15 Toni Šćulac 4
Astrofizika I P:30, A:30 Koraljka Mužić 6
Simetrije u fizici P:30, S:15, A:15 Ilja Doršner 5

AF1-izborni
Bodovi za izborne mogu se kombinirati iz različitih semestara.

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Osnove elektronike I P:30, S:15 Siniša Antonijević 5
Povijest klasične fizike P:30 Franjo Sokolić 3
Fizika čvrstog stanja P:30, A:30 Ivica Aviani 6
Računalna grafika P:30, PK:30 Hrvoje Kalinić 5
Eksperimentalne metode moderne fizike P:30, S:15 Ante Bilušić 4
Praktikum iz moderne fizike PK:40 Ante Bilušić 3
Fizika senzora P:30, S:15, A:15 Ivica Aviani 5
Moderna spektroskopija P:30, S:15, A:15 Martina Požar 6
Računalna inteligencija s primjenama P:20, S:20, PK:20 Hrvoje Kalinić 5
Uvod u Liejeve grupe i Liejeve algebre P:45, A:15 Saša Krešić Jurić 5
Fizika površina i međuslojeva P:30, A:30 Petar Pervan 6

Razlikovna grupa kolegija (odjel Fizike) - Zimski semestar
Bira se po potrebi kad nema dovoljno bodova za upisati!

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Elektrodinamika I P:30, S:15, A:15 Petar Stipanović 5
Bioinformatika P:30, A:30 Ana Jerončić 6
Analiza podataka u fizici visokih energija P:30, A:30 Toni Šćulac 6
Fizika elementarnih čestica II P:30, A:15 Marko Kovač 5

II. semestar
Obavezni predmeti za semestar: 2

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici P:30, L:30 Petar Stipanović 6
Fizika elementarnih čestica I P:30, A:15 Marko Kovač 5
Nuklearna fizika P:30, A:30 Ivana Weber 5
Astrofizika II P:30, A:30 Koraljka Mužić 6

AF2-izborni
Bodovi za izborne kolegije mogu se kombinirati iz različitih semestara.

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Objektno orijentirano programiranje P:30, PK:30 Saša Mladenović 6
Osnove elektronike II P:30, S:15 Siniša Antonijević 5
Uvod u diferencijalnu geometriju P:30, A:30 Joško Mandić 6
Parcijalne diferencijalne jednadžbe P:30, A:30 Saša Krešić Jurić 6
Povijest moderne fizike P:30 Mile Dželalija 3
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima P:30, A:15 Damir Kovačić 4
Uvod u atomsku i molekularnu fiziku P:30, S:30 Martina Požar 6
Znanstvena komunikacija P:20, S:10 Bernarda Lovrinčević 2
Opažačka astronomija P:30, S:15, A:15 Marko Kovač 5
Tehnike opažanja i analiza podataka u astronomiji PK:30 Koraljka Mužić 3

Razlikovna grupa kolegija (odjel Fizike) - Ljetni semestar
Bira se po potrebi kad nema dovoljno bodova za upisati!

NAZIV PREDMETA SATI U SEMESTRU Izvođači ECTS
Elektrodinamika II P:30, S:15, A:15 Petar Stipanović 5

III. semestar
Empty tab. Edit page to add content here.
IV. semestar
Empty tab. Edit page to add content here.